Een burn-out voor zijn? Het kan!

Een burn-out voor zijn? Het kan!

Burn-out, energiemanagement blijft actueel. Ondanks de aandacht voor dit thema blijkt het aantal mensen met een burn-out de laatste jaren alleen maar toe te nemen. Dat geldt voor vrijwel alle sectoren van de arbeidsmarkt. Volgens een recent rapport van TNO heeft dit direct te maken met twee tendensen op de arbeidsmarkt: het toenemen van de eisen die aan werknemers worden gesteld en het afnemen van het gevoel van autonomie dat werknemers ervaren. Kort gezegd: we moeten meer doen en hebben daar minder over te zeggen.
Behalve dat dit grote kosten met zich meebrengt voor individuele bedrijven en voor de maatschappij als geheel, betekent dit ook dat steeds meer werknemers hun levensgeluk zien dalen. Alle reden dus om meer te doen om burn-out te voorkomen.


Elk mens is uniek. Dat betekent dat elk mens weer andere ’triggers’ heeft om stress te krijgen. In de strijd tegen burn-out en andere ernstige stress-gerelateerde klachten, zoals overspanning, is het daarom cruciaal om meer inzicht te krijgen in de factoren die bij een specifiek iemand stress veroorzaken. Als eenmaal bekend is op welke punten iemand het meeste risico loopt om meer van zichzelf te vragen dan hij of zij aankan, zal het makkelijker zijn om tijdig maatregelen te nemen om een burn-out te voorkomen.


Met de Profilizer-methode van MobiliteitNoord heeft u een gedetailleerd en professioneel meetinstrument in huis om dit te doen. Profilizer is een instrument dat speciaal is ontwikkeld om mensen in de volle breedte te onderzoeken. Het is in staat om zeer gedetailleerde informatie te geven over iemands talenten, competenties en ontwikkelingsniveau. Maar het geeft ook op onderbouwde wijze aan hoe het is gesteld met iemands emotionele balans, in hoeverre iemand het gevoel heeft de regie te hebben over zijn leven en zijn werk, en welke ‘stressfactoren’ bij hem of haar een rol spelen.


Waar het gaat om het aangeven van de risico’s op burn-out en overspanning wordt zeer secuur gemeten hoe iemand ‘scoort’ op mogelijke stress-factoren, zoals de mate van onrust, machteloosheid, ergernis, perfectionisme, eenzaamheid, competitiedrang en het kennen van de eigen grenzen. Via een gecertificeerd beoordelingsmodel kan Profilizer vervolgens heel gericht aangeven op welke punten de onderzochte persoon een hogere spanningsgevoeligheid heeft of kan krijgen. Bovendien geeft het model ook toegespitste adviezen over welke punten deze persoon verder zou moeten ontwikkelen om minder stress te ervaren en meer bevrediging uit zijn of haar werk te kunnen halen.


Parallel hieraan wordt ook gekeken naar de mate waarin iemand het gevoel heeft grip te hebben op het leven; zo kan bepaald worden of er angsten en frustraties zijn die tot een burn-out kunnen leiden.
De resultaten die Profilizer genereert vormen een uitstekend uitgangspunt voor gesprekken over stress of burn-out, bijvoorbeeld in het kader van functionerings- of voortgangsgesprekken.
Bijvoorbeeld: Michael heeft veel behoefte aan vrijheid, flexibele werkuren en een eigen invulling van zijn taken. Bovendien heeft hij een zeer autonome instelling en werkt hij graag alleen. Helaas kan hij dat in zijn werk niet kwijt. Sterker nog: hij wordt juist vaak op deze punten aangesproken en gecorrigeerd. Michael heeft een gezin en draagt verantwoordelijkheid voor twee kinderen. Dat maakt het moeilijk om zomaar te vertrekken en elders werk te zoeken.

Michael blijft daarom op zijn plek en ontwikkelt ongemerkt steeds ernstigere burn-out-symptomen, totdat hij ziek thuis belandt. Als Michael en zijn leidinggevende/begeleider eerder hadden geweten wat Michael nodig heeft om goed te functioneren en welke factoren hem stress opleveren, had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden dat hij nu een half jaar thuis zit. Dat was beter geweest, allereerst voor Michael zelf, maar ook voor zijn organisatie. Profilizer biedt precies de informatie die hiervoor nodig is.


Er is dus alles aan gelegen om burn-out en stress voor te zijn! Daarmee helpt MobiliteitNoord u graag.