Team Ontwikkeling

Wat doe je wanneer je wél de juiste mensen in dienst lijkt te hebben met mooie talenten en de juiste instelling, maar in de praktijk blijkt dat een team of afdeling niet optimaal functioneert? Prestaties blijven achter, er is onvrede of onduidelijkheid, de beste mensen in het team lijken af te haken of je worstelt met de vraag hoe je het team mee kunt krijgen in de plannen of nieuwe koers van de afdeling of organisatie. Het lijkt niet te vlotten, maar je kunt er de vinger nog niet achter krijgen wat er aan de hand is. Aan welke knoppen moet je draaien om de situatie positief te veranderen?

Start
Start
Neem contact op

Verwachtingen, groepsdynamiek en spelregels

Meerdere aspecten spelen een rol om een team goed te laten functioneren, het spel goed te spelen met elkaar. Is er duidelijkheid over ieders rol en de verwachting vanuit de organisatie? Waar ligt een ieders kwaliteit en talent en hoe zet je dit als team zo optimaal mogelijk in zodat teamleden elkaar aanvullen en versterken?

Welke (verborgen) groepsdynamiek speelt een rol? Hoe communiceren teamleden met elkaar en worden “wezenlijke” zaken effectief besproken met elkaar? Welke, vaak ongeschreven, spelregels gelden er binnen het team? Welke belemmerende en helpende patronen zijn er en hoe ga je daar als team en organisatie mee om?

Neem contact op

Teamontwikkeling op maat

Wij ondersteunen je bij deze vraagstukken in teamontwikkeling op maat. Vreemde ogen dwingen is de uitspraak en wij ervaren dat in de praktijk ook zo. Een externe partij kan vaak andere patronen bloot leggen dan de organisatie zelf en weet vanuit kennis en ervaring hoe hiermee vervolgens effectief en verantwoord om te gaan.

Neem contact op

Onze werkwijze

Wij vinden het belangrijk samen op te trekken met de organisatie en het team om het speelveld goed in beeld te hebben en op basis daarvan de juiste acties en interventies in te zetten. We gebruiken, afhankelijk van de exacte vraag en wat er speelt, diverse wetenschappelijke gevalideerde instrumenten zoals de Profilizer Methode en de Werkenergieanalyse®.

We trainen, coachen, adviseren, sturen bij, gaan met de organisatie (terug) naar de tekentafel, alles met het doel een goed functionerend team te creëren dat bijdraagt aan de organisatiedoelen. We combineren individuele coaching met teamsessies en groepstrainingen. Onze stijl is praktisch, inspelend op wat er gaande is en met het doel scherp voor ogen.

We trainen op een speelse manier, schuwen een kritische noot niet en we werken er altijd naartoe dat de organisatie na een aantal maanden zelfstandig verder kan met de ingezette ontwikkeling. Tijdens het gehele programma hebben we regelmatig contact met de opdrachtgever om per fase de juiste dingen te doen en te evalueren hoe het gaat.

Neem contact op

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven.

Neem contact met ons op!

Neem contact op