Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart kunnen mkb-ondernemers een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een unieke kans voor mkb’ers die in 2020 bezig willen met (verdere) ontwikkeling van de organisatie én haar medewerkers op het gebied van leren en ontwikkelen. Het gaat bijvoorbeeld om het krijgen van loopbaanadvies of om het trainen van bepaalde vaardigheden, zodat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Wij denken graag mee over de mogelijkheden en de inzet van deze subsidie. 

Subsidie voor mkb

De subsidieregeling is voor werkgevers, en dus medewerkers, van midden- en kleinbedrijven (t/m 250 medewerkers). Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot € 25.000,- bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is op basis van cofinanciering. Dit houdt in dat de ondernemer een deel zelf financiert. De subsidie die beschikbaar is, is voor middelgrote bedrijven 60 procent van de subsidiabele kosten en voor kleine bedrijven is dit 80 procent. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5000,- of meer bedragen. 

Er zijn twee tijdsvakken waarin de subsidieaanvraag ingediend kan worden. Binnenkort is de eerste periode, van 2 tot 31 maart, en na de zomer is er weer gelegenheid, van 1 tot 30 september. Per tijdvak kan maximaal één subsidieaanvraag worden ingediend.

Grotere organisaties en samenwerkingsverbanden

Ook grotere organisaties uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie, net als samenwerkingsverbanden van mkb’ers, brancheorganisaties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen of werknemers- en werkgeversverenigingen. Zij kunnen hun aanvraag jaarlijks vanaf 1 april tot en met 30 juni indienen. 

Wat doen wij?

Wil je graag bezig met de ontwikkeling en de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers? Dan is deze subsidie voor mkb de uitgelezen kans. We kunnen meedenken met jou als ondernemer en werkgever. Wat heeft het bedrijf nodig? Hoe kun je jouw medewerkers goed inzetbaar houden op de arbeidsmarkt? Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen het werk kunnen doen dat ze leuk vinden en ook fysiek aankunnen? Allemaal vragen die kunnen spelen in de organisatie. 

Wil je meer weten over de subsidieregeling? We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact met ons op.