8 Jobs | 0 Resumes | 1 Company
088-214 0000

Profilizer Professional Partner

De adviseurs van MobiliteitNoord zijn gecertificeerd om te mogen werken met de Profilizer methode.  We zijn erg enthousiast over dit instrument. Omdat het de combinatie meet tussen veerkracht en gedrag. Dit zijn immers de belangrijkste voorspellers zijn van arbeidsplezier.

De talentenmeting maakt dit nauwkeurig en objectief inzichtelijk voor zowel de professionals als de organisatie. Het is cruciaal om op de juiste momenten over de juiste inzichten in talenten te beschikken.

De Profilizer Methode is schaalbaar en biedt op basis van de talentenmeting inzichten voor:

 • Individuele trajecten bij Selectie – Coaching & Ontwikkeling en Transitie
 • Werkrelaties tussen 2 personen Relatie model inzichten
 • Team optimalisatie trajecten – Team scan
 • Inzichten voor HR – Vragen over populaties en kenmerken
 • Organisatievraagstukken – Kustlijn model inzichten

De Profilizer Methode helpt bij:

 • Beperking van Mismatches bij aannames
 • Ondersteunen bij Ontwikkelen van talenten
 • Agilemanier van werken bevorderen
 • Perspectievente bieden bij loopbaanvraagstukken
 • Verzuimreductieen Verhoging productiviteit
 • Bijdragen leveren aan Optimale onderlinge samenwerking
 • Het voorkomen van onderlingeConflicten
 • Creëren van Optimale teamsamenstelling
 • Meer Grip op talentenpotentieel voor HR en Management

Het is een Nederlands product, het levenswerk van twee psychologen.

 • Wetenschappelijk gevalideerde talentenmeting op Europees niveau (European Federation of Psychologists’ Association – EFPA)
 • Niet sociaal wenselijk in te vullen lijst met 202 stellingen
Voor meer informatie of voorbeeld rapportages neem gerust contact op met MobiliteitNoord op telefoonnummer 088-2140000

© 2012 MobiliteitNoord | Lauwers 1, Assen | Morra 2-7, Drachten | Protonstraat 3a, Groningen | Grote Voort 293a, Zwolle | Postbus 2608, 9704 CP Groningen | 088-2140000 | info@mobiliteitnoord.nl