8 Jobs | 0 Resumes | 1 Company
088-214 0000
[layerslider id="15"]

Outplacement & Re-integratie

De medewerker neemt afscheid van zijn of haar baan. Dat kan moeilijk zijn, wij ondersteunen bij de verwerking van het verlies en de acceptatie van de nieuwe situatie. De wens van de opdrachtgever en die van haar medewerkers stellen wij centraal.

Werkwijze
Ons ultieme doel is om samen met de medewerkers  de markt te verkennen en actief op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Het gaat er om dat we de werkwijze kiezen die bij  de medewerker past, zodat een outplacement traject hen daadwerkelijk in beweging brengt. Uitgangspunt is altijd het talent. Ook het ambitieniveau staat daarbij centraal.

Zelfanalyse en profilering
Tijdens het outplacement traject faciliteren wij de medewerker om zichzelf zo goed mogelijk te profileren op de arbeidsmarkt. Wij bieden een stappenplan om de benodigde kennis over zichzelf en  van huidige arbeidsmarkt te krijgen en bieden verschillende workshops op maat om gewenste vaardigheden te ontwikkelen.

Netwerk en solliciteren
MobiliteitNoord beschikt over een groot netwerk binnen verschillende vakgebieden en wij zetten deze actief in om kansen te creëren en ondersteunen de medewerker volop bij het solliciteren.

Re-integratie 2e spoor
Bij langdurig verzuim heeft de werkgever te maken met regels en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Samen met de medewerker doet de werkgever er alles aan om hem of haar zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. De inspanningen zijn in eerste instantie gericht (geweest) op terugkeer in de eigen functie of een andere passende functie binnen de organisatie. Als  dit niet mogelijk is, dan wordt de focus gelegd op het vinden van werk buiten de organisatie. MobiliteitNoord biedt hierbij ondersteuning in de vorm van een re-integratie 2e spoortraject.

Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Wij komen graag langs om kennis te maken. Bel gerust op 088-2140000.

© 2012 MobiliteitNoord | Lauwers 1, Assen | Morra 2-7, Drachten | Protonstraat 3a, Groningen | Grote Voort 293a, Zwolle | Postbus 2608, 9704 CP Groningen | 088-2140000 | info@mobiliteitnoord.nl