8 Jobs | 0 Resumes | 1 Company
088-214 0000

10 procent loonsverhoging voor transportsector

Duizenden transportmedewerkers krijgen in de komende drie jaar een loonsverhoging van 10 procent. De lonen voor alle 130.000 werknemers onder de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer gaan stapsgewijs omhoog.

Vakbond FNV meldt zondag dat de werkgevers akkoord zijn gegaan. Het onderhandelaarsresultaat bevat onder andere de loonstijging en een nieuwe regeling voor nachtarbeid. Ook krijgen de werknemers meer zeggenschap over hun werktijden en de opname van vakantiedagen.

Werkgeverskoepel TLN toonde zich vorige maand al bereid de lonen te verhogen, maar daar stonden volgens de vakbonden voor een deel van de werknemers aanzienlijke verslechteringen tegenover.

Uiteindelijk hebben de bonden alsnog aanpassingen kunnen afdwingen. Zo is een verlaging van de vergoeding voor overwerk van tafel gehaald. Ook blijven sommige sociale regelingen uit de vroegere cao van KNV, een brancheorganisatie die is samengegaan met TLN, alsnog behouden.

Actiedreiging

CNV-onderhandelaar Tjeerd Orie stelt dat veel verslechteringen uit het oorspronkelijke eindbod van TLN zijn verdwenen. ”Maar niet alles. Toch is dit resultaat zoveel beter dat CNV Vakmensen het met vertrouwen wil voorleggen aan de leden.”

Ook FNV is tevreden met het onderhandelingsresultaat. ”De werkgevers zijn akkoord gegaan, maar zonder actiedreiging was dit resultaat er niet gekomen”, aldus bestuurder Egon Groen.

In de transportsector werken in totaal ongeveer 130.000 werknemers. Tot 1 januari 2017 golden er twee cao’s: de KNV-cao voor veertig werkgevers en achtduizend werknemers, en de TLN-cao voor de overige circa 120.000 werknemers en duizenden werkgevers. De cao’s zullen worden samengevoegd.

« »
© 2012 MobiliteitNoord | Lauwers 1, Assen | Morra 2-7, Drachten | Protonstraat 3a, Groningen | Grote Voort 293a, Zwolle | Postbus 2608, 9704 CP Groningen | 088-2140000 | info@mobiliteitnoord.nl