8 Jobs | 0 Resumes | 1 Company
088-214 0000

Investeer in jezelf en ga op onderzoek!

Assessments zijn onderzoeken die zorgen voor een stuk bewustwording en inzicht. Wat heeft iemand in ‘huis’ om aan de slag te gaan met zijn of haar ontwikkeling of vervolgstappen.

MobiliteitNoord is business partner van Profiles International. Dit is een internationale organisatie met vertegenwoordigingen in meer dan 40 landen, die zich toelegt op het ontwikkelen en het aanbieden van onderzoekmethoden en testmateriaal op het gebied van functie- en persoonsanalyse en het functioneren van het individu in een groep en/of werkomgeving.

Wij vinden de toegevoegde waarde van deze assessments groot omdat deze werk- gerelateerd zijn. De uitkomsten bieden een goede basis voor het maken van keuzes en het bepalen van richting in je loopbaan. De assessments worden regelmatig gevalideerd en zijn gebaseerd op de DISC methode.

Profielonderzoek
Dit onderzoek kan in gezet worden als selectie instrument, ben jij de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Maar ook als ontwikkelingsinstrument. Het geeft weer hoe je als persoon bent. Je werk- en denk niveau wordt bepaald. Je krijgt inzicht hoe je scoort ten opzichte van een te kiezen functiemodel en je kunt gematched worden aan veel verschillende beroepen.

Wat brengt het in kaart:

  • Denkwijze: opleiding en denkniveau: taalvaardigheid, verbaal redeneren, rekenvaardigheid, numeriek inzicht
  • Karaktereigenschappen: energieniveau, zelfbewustzijn, sociabiliteit, inschikkelijkheid, grondhouding, besluitvaardigheid, aanpassingsvermogen, onafhankelijkheid, oordeelsvorming
  • Beroepsinteresses: bijvoorbeeld: ondernemend, dienstbaar en creatief

 Praktische voordelen van het Profielonderzoek:

  • Via internet kan de test op elke gewenste locatie worden gemaakt
  • Tijdsduur van het maken van de test is ongeveer 1,5 uur
  • Vier digitale rapporten: individueel rapport, plaatsingsrapport, coaching rapport, beroepenmatch rapport
  • Je ontvangt uitgebreide rapportages
  • De totale samenvatting is in een grafisch overzicht te lezen op 1 pagina

Prestatieonderzoek
Deze test meet werkmotivatie. Dit is arbeid gerelateerde informatie ten aanzien van productiviteit, kwaliteit van het werk, ondernemerschap, teamwerk, probleemoplossend vermogen en geeft daarnaast suggesties hoe je deze kunt verbeteren. Het meet motivatie energie: waardoor word je gemotiveerd en hoe reageer je op spanningen en frustraties. Het geeft antwoord op de vraag wat mensen beweegt.

Combinatie
Door de twee onderzoeken te combineren is het mogelijk objectief te meten hoe je werkelijk bent, maar belangrijker nog; hoe jij jezelf ziet. Waardevolle bouwstenen voor een goed zelfbeeld en je ontwikkelpotentie.

Je kan de onderzoeken thuis maken en op 1 van onze 3 locaties ontvang je de terugkoppeling van de resultaten.
Investeer in jezelf en ga samen met ons op onderzoek uit! Bel voor de mogelijkheden met 088-2140000

« »
© 2012 MobiliteitNoord | Lauwers 1, Assen | Morra 2-7, Drachten | Protonstraat 3a, Groningen | Grote Voort 293a, Zwolle | Postbus 2608, 9704 CP Groningen | 088-2140000 | info@mobiliteitnoord.nl