8 Jobs | 0 Resumes | 1 Company
088-214 0000

Benieuwd naar uw verwachte personeelsbehoefte over 5 jaar?

En een overzicht van mogelijke knelpunten? Doe mee aan het onderzoek baanopeningenmonitor.
Gisteren een gesprek gehad met een van de gedreven onderzoekers van dit project. Meedoen met dit onderzoek kan nog steeds. En deelname levert je als organisatie al een stuk mogelijk andere bewustwording en inzicht op.

Informatie over het onderzoek Baanopeningenmonitor:

Voor welke uitdagingen komt u als werkgever in de noordelijke arbeidsmarkt te staan?

Uitdagingen voor u als werkgever

Als werkgever wilt u over gekwalificeerd personeel kunnen beschikken, nu en in de toekomst. Dat vraagt om een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Allerlei ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld economisch, maatschappelijk of bedrijfsstrategisch zorgen er voor dat vraag en aanbod niet altijd aansluiten. Om knelpunten te voorkomen kunnen maatregelen nodig zijn zoals bijvoorbeeld meer mensen opleiden bij dreigende krapte.

Baanopeningenmonitor, personeelsbehoefte in beeld

Tijdig de juiste maatregelen treffen vergt een gedetailleerd inzicht in de personeelsbehoefte van werkgevers. In het onderzoeksproject Baanopeningenmonitor brengen we in de arbeidsmarktregio Groningen per werkgever die personeelsbehoefte en eventueel daaruit voortvloeiende knelpunten in kaart. Die afzonderlijke bedrijfsbeelden geven samen een overkoepelend beeld van kansen en bedreigingen op de regionale arbeidsmarkt. De resultaten kunnen input leveren voor actie door en in samenwerking met werkgevers, overheid en onderwijs. In onze flyer leest u meer over het onderzoek en de mogelijke voordelen van deelname voor uw bedrijf .

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

Deelname aan de Baanopeningenmonitor staat open voor werkgevers uit de arbeidsmarktregio Groningen, dat is de reikwijdte van het provinciale Sectorplan ‘Groningen op voorsprong’ waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. Onder de arbeidsmarktregio Groningen vallen de volgende gemeenten: Aa en Hunze, Appingedam, Assen, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Noordenveld, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Tynaarlo, Veendam, Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn.

Waarom deelnemen?

Een reden om deel te nemen kan zijn dat de resultaten u als werkgever helpen bij strategische personeelsplanning: u krijgt een concreet beeld van verwachte baanopeningen voor uw bedrijf over vijf jaar en een overzicht van eventuele knelpunten die daaruit kunnen voortvloeien. Na afronding van de dataverzameling behoudt u het Excelformat met uw data en uitkomsten. U kunt dit als instrument voor personeelsplanning gebruiken. In de praktijk zien we ook dat signalen van al dreigende personeelskrapte in een sector voor werkgevers een motivatie kan zijn om deel te nemen. Ook zien we belangstelling van samenwerkingsverbanden van bedrijven die door het afzonderlijk in kaart brengen van hun arbeidsorganisatie van daaruit tot een gezamenlijk beeld en mogelijke samenwerkingsactiviteiten kunnen komen.

Hoe werkt het?

Wij vragen u in een Excelformat data in te vullen over de arbeidsorganisatie van uw bedrijf. Dat doet u stapsgewijs aan de hand van maximaal drie gesprekken met de onderzoeker. De gevraagde data betreffen gegevens over de huidige en verwachte functies en personele bezetting in uw bedrijf, onder andere functienamen, aantal fte formatie en bezetting, per functie vereiste opleidingsrichting en –niveau en geboortedata van de eigen medewerkers.

De gevraagde data over de medewerkers zijn anoniem en de in kaart gebrachte dataset van uw bedrijf wordt geanonimiseerd opgenomen in de database van waaruit wij een regionale analyse maken. Na afronding van het onderzoeksproject in juni 2017 publiceren wij een rapportage over de hele arbeidsmarktregio Groningen met daarin verwachte baanopeningen en eventuele knelpunten die als gevolg daarvan kunnen ontstaan.

Aanmelden, voorwaarden en meer informatie

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij van u een beperkte tijdsinvestering voor het aanleveren van de data. Dit verschilt naar gelang de grootte van uw bedrijf en de mate waarin u de gevraagde data beschikbaar heeft. Uw data wordt vertrouwelijk behandeld. Hier leest u de deelnamevoorwaarden. Klik hier voor het aanmeldformulier, of via de banner hieronder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers:
Anneloes Scholing, telefoon: 06-57585224 of email: a.scholing@pl.hanze.nl of:
Kathinka Geling, telefoon: 06-51745963 of email: m.c.t.geling@pl.hanze.nl.

We verzorgen graag een presentatie voor (een groep van) belangstellende bedrijven. Neemt u ook daarvoor contact op met een van de onderzoekers

Bron tekst en foto: Hanzehogeschool Groningen

 

« »
© 2012 MobiliteitNoord | Lauwers 1, Assen | Morra 2-7, Drachten | Protonstraat 3a, Groningen | Grote Voort 293a, Zwolle | Postbus 2608, 9704 CP Groningen | 088-2140000 | info@mobiliteitnoord.nl