8 Jobs | 0 Resumes | 1 Company
088-214 0000

Meeste werknemers houden in 2016 netto meer over

De meeste werknemers houden in 2016 een hoger netto salaris over. Ambtenaren die drie keer modaal verdienen, gaan er het meest op vooruit. Zij houden maandelijks 111 euro meer over dan in 2015, blijkt woensdag uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP. Onder een modaal inkomen verstaat ADP een bruto maandloon van 2.816 euro.

Ambtenaren met een minimumloon houden netto bijna 6,5 procent meer over. Dit komt neer op een stijging van 82 euro per maand. De beroepsgroep profiteert vooral van de verlaging van de pensioenpremie. Een ambtenaar met een modaal inkomen is maandelijks 23 euro minder kwijt aan pensioenpremies. Het verschil voor ambtenaren die twee keer modaal verdienen, is 55 euro.

Gemiddeld genomen gaan werknemers met een minimumloon er netto 76 euro op vooruit. Werknemers met een modaal inkomen houden per maand 69 euro meer over. Twee keer modaal houdt maandelijks 52 euro meer over dan in 2015.

Algemene heffingskorting
Mensen die anderhalf keer modaal verdienen, gaan er 6 euro op vooruit. De stijging blijft voor deze groep beperkt, vanwege de afbouw van de algemene heffingskorting.

Hoe hoger het inkomen, hoe minder korting werknemers krijgen op de belastingen en premies. “Voor lonen van anderhalf keer modaal scheelt dit uiteindelijk 61 euro per maand en netto maximaal 1.342 euro per jaar”, aldus ADP.

Verschillen
Als de verschillende groepen verder worden gespecificeerd, vallen nog een paar dingen op. Kinderloze eenverdieners met een bruto maandsalaris van 5.000 euro, houden dit jaar maandelijks slechts 7 euro meer over dan in 2015. Als ze ook huiseigenaar zijn, dan kunnen ze minder hypotheekrente aftrekken. In dat geval houden ze dit jaar in totaal netto 533 euro minder over.

Een eenverdiener die 5.000 euro bruto per maand verdient, twee kinderen en een eigen huis heeft, gaat er dit jaar in totaal 474 euro op achteruit. Dat is ondanks een stijging van de kinderbijslag. Een vergelijkbaar gezin waarvan iedere partner een inkomen van 2.500 euro heeft, gaat er dit jaar juist netto 2.543 euro op vooruit.

“Zo kan het zijn dat twee identieke gezinnen die naast elkaar wonen in een rijtjeshuis en hetzelfde totale brutoloon verdienen, ten opzichte van vorig jaar onder de streep netto meer dan 3.000 euro per jaar van elkaar verschillen”, stelt manager Dik van Leeuwerden van het ADP Kenniscentrum.

Bron: Nu.nl

« »
© 2012 MobiliteitNoord | Lauwers 1, Assen | Morra 2-7, Drachten | Protonstraat 3a, Groningen | Grote Voort 293a, Zwolle | Postbus 2608, 9704 CP Groningen | 088-2140000 | info@mobiliteitnoord.nl