8 Jobs | 0 Resumes | 1 Company
088-214 0000

UWV kampt met grote achterstanden

Uitkeringsinstantie UWV heeft te maken met aanzienlijke werkachterstanden.
Dat meldt dagblad Trouw zaterdag op basis van interne stukken. Op zeker drie afdelingen liggen tienduizenden zaken te wachten op behandeling.

Bij de divisie Handhaving liggen 73.000 fraudemeldingen op de stapel, bij het Werkbedrijf wachten 47.000 mensen op een re-integratieregeling.

Bij de afdeling sociaal-medische zaken moeten nog 25.000 arbeidsongeschikten worden herkeurd, aldus de krant. De achterstanden worden onder meer veroorzaakt door een tekort aan personeel.

In beeld
Het UWV erkent in een reactie dat er op enkele afdelingen nog veel werk te doen is, maar zegt dat het “al langer in beeld” is dat er pieken kunnen ontstaan.

Volgens een woordvoerder worden de achterstanden weggewerkt, maar lukt dit niet op alle afdelingen op korte termijn. “Dit kan te maken hebben met specialistisch werk, waarvoor moeilijk tijdelijk personeel kan worden ingehuurd”, aldus de zegsman.

Ook heeft het in sommige gevallen met een beperkt budget te maken. Als het nodig is, zal het UWV daarover gaan praten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Fraudemeldingen
Verder zijn de 73.000 fraudemeldingen niet allemaal overtredingen, benadrukt het UWV. De achterstand hangt samen met een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, waardoor het opleggen van boetes tijdelijk is stilgelegd. Het onderzoek op de afdeling handhaving lag twee maanden stil, totdat het ministerie nieuw beleid had vastgesteld.

Bij de door de krant genoemde 47.000 mensen die op een re-integratieregeling wachten, gaat het volgens de uitkeringsinstantie niet om een achterstand. Deze groep mensen kon vanwege sociale of medische redenen tijdelijk niet re-integreren of kon geen werk vinden na een eerder traject. Het UWV is al met een project gestart om hen te helpen.

Wat betreft de herkeuring van arbeidsongeschikten zegt de instantie weinig opties te hebben. “UWV heeft onvoldoende budget om alle herbeoordelingen uit te voeren. Dat is een politieke keuze”, meent de woordvoerder.

Opheldering
D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wil snel uitleg van Asscher. ”Elk serieus fraudesignaal moet serieus worden onderzocht. De grote achterstanden bij UWV zijn dan ook onacceptabel, zeker als zaken maar in een la verdwijnen vanwege een gebrek aan capaciteit.”

Hij gaat Asscher ook aanspreken op de achterstanden bij de herbeoordelingen bij arbeidsongeschiktheid. ”Mensen van wie wordt verwacht dat ze binnen een bepaalde tijd weer herstellen, moeten niet jaren in de uitkering worden gelaten zonder dat de artsen van UWV de vinger aan de pols houden.”

Ook PvdA-Kamerlid John Kerstens wil weten hoe het zit. ”Als allerlei taken die we met z’n allen van belang vinden niet goed gaan, moeten we kijken wat beter moet, anders kan en wat daar voor nodig is.”

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt waarschuwt zijn mede-Kamerleden. ”Je moet niet verbaasd zijn dat als je zo bezuinigt als op UWV is gebeurd, dat er dan werk blijft liggen. Laten we eerst kijken of de cijfers kloppen. Als dat zo is, moet er geld bij.”

Bron:NU.nl

« »
© 2012 MobiliteitNoord | Lauwers 1, Assen | Morra 2-7, Drachten | Protonstraat 3a, Groningen | Grote Voort 293a, Zwolle | Postbus 2608, 9704 CP Groningen | 088-2140000 | info@mobiliteitnoord.nl