8 Jobs | 0 Resumes | 1 Company
088-214 0000

2014: Meeste stijging werkgelegenheid in commerciële dienstverlening

In 2014 nam de werkgelegenheid met name toe in de commerciële dienstverlening. De stijging komt vooral door nieuwe banen in de uitzendbranche. Dat blijkt uit een rapport van de Rabobank.

Gemiddeld waren er in 2014 minder mensen aan het werk dan in het jaar ervoor, maar na het eerste kwartaal groeide het aantal werkende mensen elke drie maanden. De stijging van de werkgelegenheid in het laatste kwartaal was zelfs de hoogste sinds 2008.

In de bouw neemt de werkgelegenheid sinds 2009 af. Ook vorig jaar was er sprake van een daling. De arbeidsproductiviteit in die sector ligt vooralsnog ver onder het niveau van begin 2008. Een snel herstel van de arbeidsmarkt ligt in de bouwsector volgens de Rabobank niet voor de hand

Overheidssector

Het aantal werkzame personen in de overheidssector is in 2014 flink gedaald. Een verklaring daarvoor is het aantal ontslagen werknemers in de zorgsector. Voor zowel de zorg- als de bouwsector geldt dat in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar de werkgelegenheid niet of nauwelijks is afgenomen.

De Rabobank verwacht dat de arbeidsmarkt in 2015 en 2016 zal herstellen. De economische groei trekt dit jaar aan en voorlopende indicatoren wijzen op een herstellende private arbeidsmarkt.

Toename arbeidsaanbod

In 2015 en 2016 zal het arbeidsaanbod waarschijnlijk toenemen doordat meer mensen willen en/of kunnen werken. De werkgelegenheidsgroei is zeer groot waardoor de werkloosheid zal dalen naar gemiddeld 6,75 procent dit jaar en 6,5 procent in 2016. Dat blijkt uit het rapport van de Rabobank.

 

Bron: HR.praktijk

« »
© 2012 MobiliteitNoord | Lauwers 1, Assen | Morra 2-7, Drachten | Protonstraat 3a, Groningen | Grote Voort 293a, Zwolle | Postbus 2608, 9704 CP Groningen | 088-2140000 | info@mobiliteitnoord.nl